top of page
רופא השמנה וסוכרת

ד"ר ליאור נוימן

פרח החיים ד"ר ליאור נוימן

שיתוף פעולה הדוק עם מומחים מתחום התזונה, הספורט ובריאות הנפש. יש לזכור כי הטיפול בהשמנה אינו מבוסס על תרופות בלבד, ומן הראוי שיכלול גם תמיכה תזונתית ונפשית ארוכת טווח. יחד עם זאת, אנו ערים למגבלות הכלכליות ולהעדפות האישיות של כל מטופל ומטופל, ולכן איננו מחייבים ליווי מסוג זה.

טיפול ומעקב ארוך טווח, הכולל ביקורים חוזרים - פרונטליים, טלפוניים או וירטואליים - אצל הרופא, לצד זמינות מלאה של מנהלת המרפאה בטלפון ובווטסאפ המרפאתיים, בכל שאלה או בעיה.

מתן טיפול תרופתי יעיל, בטוח ומותאם אישית, בהתאם לספרות המקצועית העדכנית ובהלימה עם הפרקטיקה המקובלת בעולם. הטיפול ייבחר רק לאחר דיון מעמיק ביחד עם המטופל, הלוקח בחשבון את כל השיקולים הרלבנטיים, לרבות מחיר התרופה וזמינותה, אופן נטילתה, תופעות הלוואי הפוטנציאליות והתוויות הנגד.

התייחסות מקצועית לכלל גורמי הסיכון של המטופל, כמו גם ליתר מחלותיו וטיפוליו התרופתיים, ולא רק לנושא ההשמנה. במידה והתגלו בעיות רפואיות שלא קיבלו מענה ראוי, המטופל יקבל המלצות ברורות להמשך הבירור והטיפול.

גישה רפואית אנושית והוליסטית, ללא ביקורת וללא שיפוט, המציבה במרכז לא רק את גופו של המטופל, אלא גם את רגשותיו, את דרך חשיבתו ואת סביבתו האישית. יחס חם, נעים ואישי, המבוסס על היכרות, אמון וכבוד הדדי.

שיטת הטיפול שלנו
bottom of page