top of page
רופא השמנה וסוכרת

ד"ר ליאור נוימן

עידכונים 
למה עובדי משמרות לילה נמצאים בסיכון להשמנה

למה עובדי משמרות לילה נמצאים בסיכון להשמנה

20.10.23, 17:50

מחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב עובדי משמרות כרוניים, ישנה עלייה משמעותית של גרלין אצילי המוביל לעלייה בתחושת הרעב בבוקר של משמרת לילה

למה עובדי משמרות לילה נמצאים בסיכון להשמנה

למה עובדי משמרות לילה נמצאים בסיכון להשמנה

20.10.23, 17:50

מחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב עובדי משמרות כרוניים, ישנה עלייה משמעותית של גרלין אצילי המוביל לעלייה בתחושת הרעב בבוקר של משמרת לילה

למה עובדי משמרות לילה נמצאים בסיכון להשמנה

למה עובדי משמרות לילה נמצאים בסיכון להשמנה

20.10.23, 17:50

מחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב עובדי משמרות כרוניים, ישנה עלייה משמעותית של גרלין אצילי המוביל לעלייה בתחושת הרעב בבוקר של משמרת לילה

bottom of page